Privacy & Disclaimer

Als gebruiker van de Menzis organisatiescan heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw gegevens. In opdracht van Menzis wordt de hosting, het onderhoud en de opbouw van dit portaal uitgevoerd door Inhealth in samenwerking met Twize. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze privacyverklaring opgesteld, die voldoet aan de algemene verordening gegevens­bescherming (AVG). In deze verklaring is te lezen welke gegevens van u worden verwerkt en geregistreerd.

Doel van het gebruik van uw gegevens

Inhealth verzamelt uw e-mailadres met als doel uw scan-resultaten na afronding van de scan aan u te kunnen mailen. De resultaten van de scan worden ook verstuurd naar Menzis, zodat u deze resultaten met de adviseurs van Menzis kunt bespreken. De door u ingevulde gegevens gaan over de organisatie waarvoor u de scan invult. Naast uw e-mailadres verwerken we dus geen andere persoonsgegevens van u. Het is mogelijk met hetzelfde e-mailadres meerdere keren de scan in te vullen. Alleen de laatste versie van de door u ingevulde gegevens worden bewaard en is zichtbaar voor u.

Inhealth verzamelt gegevens binnen de thema’s van de Menzis organisatiescan die gaan over de vitaliteit van de organisatie waarvoor u de scan invult. Dit zijn gegevens die u zelf invult in de vragenlijsten en worden gebruikt om u inzicht te geven in de vitaliteit van uw organisatie.

De verzamelde gegevens over de deelnemende organisaties kunnen worden gebruikt om een rapportage aan Menzis op te leveren.

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens

Inhealth verwerkt uw gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens­bescherming (AVG). Inhealth verzamelt uw gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Zonder uw toestemming zal Inhealth geen gegevens verwerken. Dat betekent dat we geen gegevens zullen verzamelen als u daar geen toestemming voor hebt gegeven door in het inlogscherm het vak “ik ga akkoord met de Privacyverklaring” aan te vinken. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld onder geheimhoudingsplicht.

Wijze van verwerking van gegevens

Inhealth bedient zich via Twize van een goed beveiligde database waarin gegevens worden opgeslagen. Twize is aan de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoording verschuldigd voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Mocht u als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Inhealth en/of Twize dit reglement niet naleven, dan verzoeken wij u contact op te nemen via support@inhealth.nl. Als u hierna nog niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met het Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen voorbehouden

Inhealth behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten.

Je kunt weer bij jouw uitslag komen als je je aanmeldt met hetzelfde mailadres waar je in het begin mee bent ingelogd

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja