Privacy & Disclaimer

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Menzis Leefkracht B.V. (hierna: Menzis) voor uitvoering van de Menzis organisatiescan. Menzis maakt onderdeel uit van de Menzis Groep waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A., organisatorisch zijn verbonden.

Als gebruiker van de Menzis organisatiescan heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw gegevens. In opdracht van Menzis wordt de hosting, het onderhoud en de opbouw van dit portaal uitgevoerd door Inhealth in samenwerking met Twize. Om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens is deze privacyverklaring opgesteld. In deze verklaring is te lezen welke gegevens van u worden verwerkt en geregistreerd, wat Menzis met die gegevens doet en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens gebruiken we en met welk doel

Menzis vraagt om uw e-mailadres met als doel uw scan-resultaten na afronding van de Menzis organisatiescan met u te kunnen delen. De resultaten van de Menzis organisatiescan worden door onze verwerker Inhealth ook verstuurd naar Menzis, zodat u deze resultaten met de adviseurs van Menzis kunt bespreken. De door u ingevulde gegevens gaan over de organisatie waarvoor u de Menzis organisatiescan invult. Naast uw e-mailadres verwerken we dus geen andere persoonsgegevens van u. Het is mogelijk met hetzelfde e-mailadres meerdere keren de Menzis organisatiescan in te vullen. Alleen de laatste versie van de door u ingevulde gegevens wordt bewaard en is zichtbaar voor u. We bewaren het e-mailadres zolang u de Menzis organisatiescan wenst te gebruiken, zodat u, als u dat wil, de scan kunt herhalen. Wanneer u de scan na het laatste gebruik, twee jaar niet heeft gebruikt, zullen we uw emailadres vernietigen, of zoveel eerder als u dat verzoekt.

Menzis verzamelt gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) binnen de thema’s van de Menzis organisatiescan die gaan over de vitaliteit van de organisatie waarvoor u de scan invult. Dit zijn gegevens die u zelf invult in de vragenlijsten en worden gebruikt om u inzicht te geven in de vitaliteit van uw organisatie.

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens

Menzis verwerkt uw gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Menzis verzamelt uw gegevens om u de resultaten van de Menzis organisatiescan te kunnen sturen en om u (nogmaals) een mail te sturen met een aanbod van Menzis. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Wijze van verwerking van gegevens Menzis heeft de Menzis organisatiescan uitbesteed aan zijn verwerker Inhealth. Alle verplichtingen van Menzis voor wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens, heeft Menzis ook aan Inhealth opgelegd. Inhealth bedient zich via Twize van een goed beveiligde database waarin gegevens worden opgeslagen. Inhealth heeft met Twize afspraken gemaakt die gelijkwaardig zijn aan de afspraken die Menzis met Inhealth heeft gemaakt voor wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Het niveau van de beveiliging van alle partijen voldoet minimaal aan de
internationaal erkende Codes voor Informatiebeveiliging (ISO 27.000 series).

Uw rechten

U heeft recht op inzage in en rectificatie van uw persoonsgegevens.

U kunt Menzis ook vragen uw persoonsgegevens te wissen als Menzis deze volgens u niet meer nodig heeft of als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt Menzis ook vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of als u vindt dat Menzis uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken maar u wilt niet dat ze gewist worden, of gedurende de tijd die Menzis nodig heeft om te controleren of uw gegevens correct zijn.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen via vitaliteit@menzis.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die genoemd worden, kunt u daarvoor een
verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Menzis. Dit kunt u per brief doen naar:
Menzis t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 75000
7500 KC Enschede,
of per email aan fg@menzis.nl.

Menzis vertelt u dan binnen 1 maand wat er met uw verzoek is gedaan.
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens.nl,
of elke andere Europese toezichthoudende autoriteit. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
Menzis behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Datum laatste wijziging:
17 maart 2022

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten.

Je kunt weer bij jouw uitslag komen als je je aanmeldt met hetzelfde mailadres waar je in het begin mee bent ingelogd

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja

×

Voeg een nieuw bedrijf toe